Video From the Event: KOL // Poetry Evening

קטע וידאו המתעד את ערב השקת כתב העת “קול” לשירה ואמנות, שהתקיים בגלריה פינברג פרוג’קטס ב27.10.2012