Israeli Art – Head Against the Wall // Lecture 4

קטע וידאו העוסק בציוריו של איציק ליבנה מתוך ההרצאה הרביעית בסדרת ההרצאות “אמנות ישראלית – עם הראש בקיר”. מרצה: יונתן הירשפלד.
26.12.2012