Israeli Art – Head Against the Wall // Lecture 3


קטע וידאו העוסק ביצירתה של אביבה אורי מתוך ההרצאה השלישית בסדרת ההרצאות “אמנות ישראלית – עם הראש בקיר”. מרצה: יונתן הירשפלד
12.12.2012