Israeli Art – Head Against the Wall // Lecture 2

קטע מתוך ההרצאה השנייה בסדרת ההרצאות “אמנות ישראלית – עם הראש בקיר”. מרצה: יונתן הירשפלד
פינברג פרוג’קטס | גלריה לאמנות עכשווית
28.11.2012

לסילבוס:

www.feinbergprojects.com/israeli-art-head-against-the-wall