A Journey Through Western Thought – Lecture 4


קטע מתוך ההרצאה “המאה ה-20 ׁ(קץ הפילוסופיה)”, הרביעית בסדרת ההרצאות “מסע במחשבת המערב”, שהועברה בחלל תצוגה פינברג פרוג’קטס ב9.7.2012
מרצה: יונתן הירשפלד